Deel

Aardappel

Tips uitrijden dierlijke mest in aardappelen

In aardappelen is de besparing op bemestingskosten door het gebruik van dierlijke mest groter dan in tarwe. Aardappelen zijn namelijk dankbaar voor alle elementen. Hieronder een aantal tips voor een goede benutting van de dierlijke mest.

Voorwaarden uitrijden voorjaar
Voor het uitrijden van de organische mest in het voorjaar moet u kunnen voldoen aan de volgende voorwaarden:
● de mest is homogeen
● u kunt uitrijden zonder structuurschade
● u werkt met een lage bodemdruk
● u kunt emissiearm aanwenden

Mestanalyse geeft inzicht in N
De variatie in mestkwaliteit is groot. Als u gericht wilt berekenen hoeveel mest u kunt aanwenden, heeft u een mestanalyse nodig. Houd bij de keuze voor een de soort organische mest ook rekening met de verhouding tussen organische gebonden stikstof (N) en de minerale stikstof (N).

Rundveedrijfmest organisch gebonden N
Zo heeft rundveedrijfmest heeft een hoger aandeel organisch gebonden stikstof, waardoor de N langzamer vrijkomt in het seizoen dan bij varkensmest.
Met plantsapanalyses kunt u in het seizoen bepalen hoe de N-opname in het gewas verloopt en hoe u met een eventuele bijbemesting kunt bijsturen.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting