Deel

Gras

Stikstofgebruiksnormen grasland op veen

Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw grasland mag bemesten.

De stikstofgebruiksnormen grasland op veen (kg N/ha/jaar) (update januari 2019)
GewasGebruiksnorm 2018Gebruiksnorm 2019-2021​
Grasland met beweiden265265​
Grasland met volledig maaien 1300300​
Tijdelijk grasland 2 (kg N per ha per periode)
1 januari tot minstens 15 april5050​
1 januari tot minstens 15 mei 390​90
1 januari tot minstens 15 augustus 3210210​
1 januari tot minstens 15 september 3235​235
1 januari tot minstens 15 oktober 3265​265
vanaf 15 april tot minstens 15 oktober265​265
vanaf 15 mei tot minstens 15 oktober235​253
vanaf 15 augustus tot minstens 15 oktober80​80
vanaf 15 september tot minstens 15 oktober25​25
vanaf 15 oktober0​0
  1. Er moet op bedrijfsniveau en niet op perceelsniveau worden bepaald of grasland wordt gezien als grasland met beweiden of grasland met volledig maaien. Onder grasland met volledig maaien valt ook grasland waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan twee jaar wordt geweid, voor zover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Daarnaast mogen hobbymatig gehouden dieren worden geweid.
  2. De normen gelden niet voor tijdelijk grasland dat aansluit op maïs.
  3. Deze gebruiksnormen zijn alleen van toepassing voor zover ze zijn toegestaan binnen de regels van het Besluit gebruik meststoffen.

Bron: RVO.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting