Deel

Gras

Stikstofgebruiksnormen grasland op klei

Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw grasland mag bemesten.

De stikstofgebruiksnormen grasland op klei (kg N/ha/jaar) (update januari 2019) 
GewasGebruiksnorm 2018Gebruiksnorm 2019-2021​
Grasland met beweiden345​345
Grasland met volledig maaien1385​385
Tijdelijk grasland2 (kg N per ha per periode)
1 januari tot minstens 15 april6060​
1 januari tot minstens 15 mei 3110​110
1 januari tot minstens 15 augustus 3250​250
1 januari tot minstens 15 september 3280​280
1 januari tot minstens 15 oktober 3310​310
vanaf 15 april tot minstens 15 oktober310​310
vanaf 15 mei tot minstens 15 oktober280​280
vanaf 15 augustus tot minstens 15 oktober95​95
vanaf 15 september tot minstens 15 oktober30​30
vanaf 15 oktober0​0
  1. Er moet op bedrijfsniveau en niet op perceel niveau worden bepaald of grasland wordt gezien als grasland met beweiden of grasland met volledig maaien. Onder grasland met volledig maaien valt ook grasland waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan twee jaar wordt geweid, voor zover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Daarnaast mogen hobbymatig gehouden dieren worden geweid.
  2. De normen gelden niet voor tijdelijk grasland dat aansluit op maïs.
  3. Deze gebruiksnormen zijn alleen van toepassing voor zover ze zijn toegestaan binnen de regels van het Besluit gebruik meststoffen.

Aanvullende opmerkingen:

  • De meeste werkingscoëfficiënten van organische mestsoorten zijn ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven. Klik hier voor een actueel overzicht.

Bron: RVO.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting