Deel

Gras

De werking van kalkstikstof

Kalkstikstof, een meststof met een nevenwerking
Kalkstikstof ook wel calciumcyaanamide (CaNCN2) is een speciale meststof met 21% N, waarvan minimaal 16% langzaamwerkende cyaanamidestikstof. De meststof is echter wel 100% duurder dan Nutramon-KAS.
Het is geen algemeen gebruikelijke meststof, maar kan vanwege zijn specifieke nevenwerkingen interessant zijn.
Het wordt toegepast op grasland en in de vollegrondsgroenten- en sierteelt.

Het werkt tevens als een contactherbicide en heeft een dodende werking op slakken. Het kan zowel eieren van slakken als jonge slakken doden. In de praktijk wordt ook een remmende werking op sclerotinia en knolvoet gerapporteerd.

 • Het gras moet droog zijn – in de late namiddag van een zonnige dag. Kan ook toegepast worden enkele dagen na een maaibeurt (gras moet kort zijn). Maximum 400 kg product/ha
 • Belangrijk is een goede strooierinstelling. Overlapping geeft anders verbranding. De juiste instelling voor het strooien is voor de meeste meststofstrooiers te vinden op de website van de hoger vernoemde firma’s
 • Geen kalkstikstof strooien op een pas ingezaaide weide,minstens twee maai- of graasbeurten wachten
 • Tegen de slakken van de leverbot en de larven van weideparasieten wordt kalkstikstof het best gestrooid bij een temperatuur gedurende de dag van minstens 10°C en meer
 • Na het strooien de dieren (paarden, runderen, schapen) minstens 2 weken uit de weiden houden.

Kalkstikstof tegen emelten:

 • Kalkstikstof werkt tegen de larven van de langpootmug (Tipula), straalmug (Phylia) en rouwvlieg (Bibion)
  afhankelijk van de dosis is het aantal gedode larven 80 à 95%
 • De werking tegen de larven van de meikever (engerlingen) is wisselend succesvol
 • Verder heeft het een herbicidewerking op paardebloemen.

Bron: Alzchem, oktober 2001 

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting