Deel

Overige

Zet overblijvende groenbemester tijdig kort

Percelen zeer lichte zavelgrond worden normaal gesproken in het voorjaar geploegd. Vanwege de stimulans in het GLB staat er op de meeste van deze percelen een groenbemestermengsel. Zorg dat deze tijdig is kortgezet. 

Voor het kortzetten is maaien een van de betere opties, zeker voor de sterke bladrammenas. Bij gele mosterd en facelia kun je eventueel wachten op vorst. Japanse haver zal wel afsterven, maar er blijven wel taaie stengelresten over. Door te maaien heb je altijd de zekerheid dat een gewas kort is en minder problemen geeft.

Een kort gewas geeft in het algemeen minder slakken en andere bodemgebonden plaaginsecten. De resten zijn in het voorjaar beter in te werken, zeker als er niet wordt geploegd maar er sprake is van niet-kerende grondbewerking. Bij vitale overwinterende mengsels is de kans groot dat plantparasitaire aaltjes zich op waardplanten blijven vermeerderen. In dat geval is doodspuiten de beste optie, al moet de temperatuur voor een goede werking van glyfosaat toch wel minimaal 10⁰C zijn. Bij een kort gewas in het voorjaar blijft de grond minder lang nat en is er ook makkelijker drijfmest uit te rijden zodra dit mag en mogelijk is.

​Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting