Deel

Bemesting

Zet overblijvende groenbemester tijdig kort

Percelen lichte grond worden normaal gesproken in het voorjaar geploegd. Vaak staat er op deze percelen in de winterperiode een groenbemester(mengsel). Zorg dat deze tijdig is kortgezet.

Voor het kortzetten is maaien een van de betere opties, zeker voor de sterke bladrammenas. Tijdig kortzetten voorkomt verhouting en vergemakkelijkt de vertering. Voor een betere vertering is het ook raadzaam bladrammenas niet direct onder te werken. Gele mosterd en facelia hebben de afgelopen 2 weken ongetwijfeld al een aardige tik van de vorst gehad. Ook Japanse haver zal uiteindelijk wel vanzelf afsterven, maar er blijven vaak wel taaie stengelresten over. Door te maaien heb je altijd de zekerheid dat een gewas kort is en minder problemen geeft.

Een kort gewas geeft in het algemeen minder problemen slakken en andere bodemgebonden plaaginsecten. De resten zijn in het voorjaar beter in te werken, zeker als er niet wordt geploegd maar er sprake is van niet-kerende grondbewerking. Bij vitale overwinterende mengsels is de kans groot dat plantparasitaire aaltjes zich op waardplanten blijven vermeerderen. In dat geval is doodspuiten de beste optie, al moet er wel voldoende temperatuur zijn (minimaal 8-10 graden) om het middel zijn werk te laten doen. Tijdig kortzetten heeft ook als voordeel dat in het voorjaar de grond minder lang nat blijft en is er ook makkelijker drijfmest uit te rijden zodra dit mag en mogelijk is.

Bron: Delphy, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting