Deel

Gras

Vaak kunstmest strooien voor gelijkmatige grasgroei bij standweiden

Bij standweiden​ zorgt frequent strooien van kunstmest voor geeft een betere stikstofbenutting. Uit proeven van het project Koe&wij blijkt deze strategie effectiever dan minder vaak strooien met trager werkende meststoffen.

Voor een gelijkmatige grasgroei is het advies om elke drie weken stikstof te bemesten, bijvoorbeeld met kalkammonsalpeter (KAS). Een voor de hand liggende vraag is dan of u een arbeidsgang kunt besparen door een andere, trager werkende meststof te kiezen. Vooral bij een langere weideperiode kan dat interessant zijn.

Geen betere stikstofbenutting
In het project Koe&wij is in 2006 een driewekelijkse bemesting met KAS vergeleken met een mestgift met een zeswekelijkse gift Entec26. Uit de waarnemingen en uit vers-grasonderzoek bleek geen duidelijk verschil tussen beide bemestingsstrategieën. De stikstof werd in beide gevallen snel opgenomen en het eiwitgehalte steeg in de eerste weken na strooien sterk. De Entec meststof leverde hier dan ook geen betere stikstofbenutting, terwijl deze meststof aanzienlijk duurder is per kg stikstof.

Elke drie weken KAS
Bij standweiden blijft het advies dan ook om elke drie weken stikstof te strooien met KAS. Entec blijkt geen interessant alternatief en dat geldt ook voor echt langzaam werkende meststoffen, omdat deze duur zijn en de kosten niet opwegen tegen de kosten van een extra strooigang.

Bron: Standweiden en arbeidsbesparing bij strooien kunstmest, Project Koe&wij 2007

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting