Deel

Bemesting

Stem hoogte N-gift af op aanwezigheid gewasresten

​​​​Een echte weersomslag moet nog plaatsvinden en ook duurt het nog wel een tijdje voordat de percelen voldoende zijn afgedroogd, maar als je naar de kalender kijkt dan zullen binnen afzienbare tijd toch de eerste uien en bieten worden gezaaid. Het advies is om vóór zaai even de tijd te nemen om te kijken hoe de bodemconditie werkelijk is. Pak de spade en controleer hoe vochtig de grond is onderin de bouwvoor. Te natte omstandigheden kunnen op deze diepte extra verdichting veroorzaken die niet eenvoudig te herstellen is.

Controleer de percelen ook op onverteerde resten van stro, gewas of groenbemesters. Onverteerde resten zullen de komende tijd alsnog gaan verteren. Hiervoor is stikstof​ nodig, stikstof die ten koste gaat van de gift die aan het gewas is c.q. nog moet worden gegeven. Het gewas zal het ook meestal verliezen van deze 'verteringsconcurrent'. Zorg bij het signaleren van onverteerde resten daarom voor voldoende stikstof aan de basis. Deze stikstof is niet 'weggegooid', maar zal in volgteelten weer beschikbaar komen voor de dan ten velde staande gewassen. Check niet alleen de bouwvoor (tot 30 cm), maar kijk ook dieper waar de omstandigheden voor vertering doorgaans slechter zijn.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting