Deel

Aardappel

Pasteuriseren van digestaat sluit bruinrotbesmetting uit

Pasteuriseren van digestaat sluit bruinrotbesmetting uit.jpgDoor digestaat te pasteuriseren (70oC, 1 uur lang) sluit je een verdere verspreiding van bruinrot uit. Wil je een bemesting uitvoeren met digestaat, dan is het advies om alleen digestaat te betrekken en te gebruiken van een nVWA-erkende vergister. Bij deze vergisters is de pasteurisatiestap altijd uitgevoerd.

Bruinrot is een bacterieziekte die onder meer voorkomt bij aardappelen en die hoofdzakelijk
wordt verspreid door beregening met besmet oppervlaktewater. Daarnaast kan bruinrot worden verspreid door een bemesting met digestaat van co-vergiste dierlijke mest en besmette (resten van) aardappelen of tomaten.

Grondstofstromen covergisting
Voor covergisting wordt gebruik gemaakt van 3 grondstofstromen:

  • dierlijke bijproducten
  • plantaardige bijproducten
  • dierlijke mest

Covergisting is een proces bij lage temperatuur, waarbij de meeste verwekkers van plantenziekten in de plantaardige resten – waaronder bruinrot – niet worden gedood. Is er dus voor de covergisting bruinrot in de plantenresten aanwezig dan zit dit na afloop ook in het digestaat.

Digestaat als dierlijke meststof
Digestaat mag als dierlijke meststof worden afgezet als er naast minimaal 50% dierlijke mest gebruik is gemaakt van maximaal 50% plantaardige bijproducten die voorkomen op de zogeheten positieve lijst van covergistingsmaterialen. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd en is in te zien via AgentschapNL.nl of overheid.nl. Op dit moment staan op deze lijst zowel aardappelknollen, als protomylasse en primair aardappelzetmeelslib – bijproducten van de zetmeelindustrie. Hoewel de kans klein is, is het niet geheel uit te sluiten dat een incidentele bruinrotbesmetting in deze afstromen voorkomt. Om een besmetting via een digestaatbemesting te voorkomen is het raadzaam alleen digestaat te betrekken van een vergister waar met zekerheid een pasteurisatiestap (70oC, 1 uur lang) is uitgevoerd. Dit zijn in ieder geval de installaties erkend door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Met deze pasteurisatiestap wordt bruinrot volledig gedood. Ook de meeste andere plantenziekteverwekkers, uitgezonderd wratziektesporen, zijn uitgeschakeld. Voor een actuele lijst met vergistinginstallaties, zie vwa.nl.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting