Deel

Bemesting

Werkingscoëfficiënten van stikstof in diverse organische meststoffen

Bij het opstellen van een bemestingsplan en daarbij rekening houdend met de stikstofgebruiksnormen is het handig te weten wat de werkingscoëfficiënten zijn van de diverse organische meststoffen; hoeveel stikstof is daadwerkelijk werkzaam bij de in te zetten hoeveelheid mest. Voor de gebruiksnorm dierlijke mest moet worden gerekend met álle stikstof die in de dierlijke mest zit. Ook voor kunstmest geldt een werkingscoëfficiënt van 100%.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de stikstofwerkingscoëfficiënten in organische meststoffen. ​Aanvullend op de tabel nog het volgende: voor digestaat uit de covergistingsinstallatie geldt de werkingscoëfficiënt van de mest die bij het vergisten is gebruikt. Na mestscheiding ontstaat een dunne en een dikke fractie. Voor de dunne fractie staat een werkingscoëfficiënt in nevenstaande tabel. De dikke fractie na mestscheiding wordt gezien als vaste mest (zie werkingscoëfficiënt van vaste mest in nevenstaande tabel.

Tabel. De werkingscoëfficiënten van stikstof (volgens het mestbeleid)

Soort en herkomst meststofToepassingWerkingscoëfficiënt
Drijfmest en dunne fractie
Drijfmest van graasdieren op het eigen bedrijf geproduceerdOp bedrijf met beweiding 245
Op bedrijf zonder beweiding 360
Drijfmest van graasdieren aangevoerd60
Drijfmest van varkensOp klei en veen260
Op zand en löss380
Drijfmest van overige diersoorten60
Dunne fractie na mestbewerking, gier80
Vaste mest
Vaste mest van graasdieren op het eigen bedrijf geproduceerdOp bouwland op klei en veen, van 1 sep t/m 31 jan 30
Overige toepassingen op bedrijf met beweiding45
Overige toepassingen op bedrijf zonder beweiding60
Vaste mest van graasdieren aangevoerdOp bouwland op klei en veen, van 1 sep t/m 31 jan30
Overige toepassingen40
Vaste mest van varkens, pluimvee en nertsen55
Vaste mest van overige diersoortenOp bouwland op klei en veen, van 1 sep t/m 31 jan30
Overige toepassingen40
Overig
Compost10
ChampostOp alle grondsoorten25
ZuiveringsslibOp alle grondsoorten40
Overige organische meststoffenOp alle grondsoorten50
Mengsels van meststoffenVoor mengsels geldt de werkingscoëfficiënt van de meststof met de hoogste werkingscoëfficiënt die het mengsel bevat
1 Zonder nadere vermelding geldt de werkingscoëfficiënt voor alle grondsoorten, ongeacht herkomst en voor het hele jaar, tenzij aanwenden op basis van het Besluit gebruik meststoffen is verboden.
2 De werkingscoëfficiënt voor een bedrijf met beweiding mag alleen worden toegepast als het bedrijf ook de stikstofgebruiksnorm voor beweid grasland toepast.
3 De werkingscoëfficiënt voor een bedrijf zonder beweiding mag alleen worden toegepast als het bedrijf ook de stikstofgebruiksnorm voor grasland zonder beweiding toepast. Onder een bedrijf zonder beweiding valt ook een bedrijf waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan twee jaar wordt geweid, voor zover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Daarnaast mogen hobbymatig gehouden dieren worden geweid.
4 Als een mengsel een meststof bevat die niet in de tabel staat, geldt een werkingscoëfficiënt van 100%.

Bron: RVO. Tabel 9: Werkzame stikstof landbouwgrond. Mestbeleid 2019-2021, november 2019

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting