Deel

Bodem

Overvloedige Regenval: Impact op Gewasoogst en Structuur van Landbouwgrond

Door de excessieve regenval de laatste twee maanden is er het nodige aan kwaliteit en kwantiteit van de nog te velde staande gewassen verloren gegaan. Hier en daar zijn lokaal nog wel slagen gemaakt in de oogst, maar helaas zijn er ook inmiddels percelen (perceel gedeelten) die als verloren en afgeschreven moeten worden beschouwd. Het niet kunnen oogsten van deze gewassen betekent niet alleen direct verlies van inkomsten, maar geeft ook de nodige problemen voor komend seizoen.

Als we kijken naar de geoogste percelen van de afgelopen weken, dan zien we dat veel van deze percelen grote schade hebben opgelopen aan de structuur. De combinatie van overvloedige regenval, (zware) oogstmachines en de productafvoer van het perceel heeft er voor gezorgd dat percelen helemaal zijn kapot gereden. Het is belangrijk om de structuur van deze percelen wel weer op orde te krijgen, zodat volgend jaar gewassen weer goed kunnen worden gezaaid of gepoot.

Wat vaak niet tot een verbetering van de structuur leidt, is de verreden percelen te cultiveren of los te trekken. Voor het oog wordt het misschien beter, maar het water blijft binnen de bouwvoor staan waardoor het perceel minder snel zal afdrogen. Van belang is om het overtollige staande water op de percelen af te voeren met greppeltjes. Als er dan een drogere periode intreedt en er staat geen water meer op de percelen, dan is dat een beter moment om de percelen weer in cultuur te brengen.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting