Deel

Bemesting

Nog extra aandacht nodig voor kali?

In het najaar is de kalibemesting altijd nog een aandachtspunt. Afhankelijk van de toestand is deze periode prima geschikt om, voorafgaand aan het volgend teeltseizoen, nog een bemesting uit te voeren.

Vaak gebeurt de kalibemesting als bouwplanbemesting, waarbij de kali wordt gestrooid op de percelen waar volgend teeltseizoen kalibehoeftige gewassen als aardappel, uien of peen worden geteeld. Met een mineralenbalans van uw complete bouwplan heeft u snel inzicht in de onttrekking door de gewassen en de aanvoer van de kali in organische mest en kunstmest. Daarmee kunt u op bouwplanniveau sturen om uw kali-toestand binnen alle percelen omhoog te brengen. Maatwerk blijft gewenst, raadpleeg daarvoor de uitslag van het grondonderzoek. Is op basis van dit grondonderzoek de K-CEC op het niveau goed, dan is geen reparatiebemesting noodzakelijk maar is het voldoende de kalitoestand te handhaven. Daarvoor moet gemiddeld over het bouwplan minstens de kalionttrekking plus de onvermijdbare verliezen worden gegeven.

Verschillende aanvoermogelijkheden
Kali is op verschillende manieren aan te voeren. De bekendste en goedkoopste, maar niet veel meer gebruikte, manier is Kali 60 strooien. Strooien van deze kunstmest in het najaar heeft wel als voordeel dat aanwezige chloor tijd genoeg heeft om uit de belangrijkste wortelzone te spoelen met de regen in het winterseizoen.

Andere meststoffen zijn onder andere Vinassekali en PPL (protamylasse). Beiden hebben als voordeel dat ze een restproduct zijn uit respectievelijk de suiker- en de zetmeelindustrie. Door de organische samenstelling dragen ze bij aan de voeding van het bodemleven. PPL heeft een duidelijk lager stikstofgehalte als Vinassekali en is daardoor gunstiger voor de mineralenboekhouding. Van beiden moet u 50% van de N meetellen voor de mineralenboekhouding.

Bodem- en weersomstandigheden leidend voor uitvoering kalibemesting
Als er in het najaar sprake is van relatief droge omstandigheden in de kleigebieden, dan is uitrijden op veel percelen geen probleem. Dat geldt voor zowel de tractor met kunstmeststrooier als de driewielers voor de Vinasse / PPL. Laat de bodemomstandigheden wel nadrukkelijk meespelen bij de afweging voor het uitvoeren van de bemesting.

Bron: Delphi, OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting