Deel

Bemesting

Neem en investeer voldoende tijd in een gezonde bodem

Neem op tijd een nieuw grondmonster voor de bouwlandanalyse. Dan zijn de analyses bekend op het moment dat er (kunst)mest kan en mag worden uitgereden.

De beste basis voor het uitvoeren van een optimale bemesting komend teeltseizoen is natuurlijk een recent grondonderzoek. Het landbouwkundig advies is elk percelen eens in de vier jaar te laten analyseren, soms is dit zelf verplicht (bijvoorbeeld in kader fosfaatdifferentiatie). Kijk welke percelen de komende maanden moeten worden bemonsterd en heb extra aandacht voor de fosfaattoestand.

Te vaak gebeurt het nog dat er over een vorst kali of eventueel (vaste) mest of compost is gestrooid en dat men er later achter komt dat de huidige analyse niet meer voor de berekening van de fosfaatruimte mag worden gebruikt. Ook voor het maken van uw bemestingsplan is het handig als u recente cijfers beschikbaar heeft.

Voor de volledigheid onderstaand nog even de fosfaatgebruiksnormen voor 2021.

Tabel. Fosfaatklassen en fosfaatgebruiksnormen (kg P2O5/ha) voor bouwland vanaf 2021

Indeling klassen P-CaCl2 (mg P/kg)Indeling klassen P-AL (mg P2O5/kg)
<2121-3031-4546-55>55
< 0,8arm (120)arm (120)arm (120)laag (80)laag (80)
0,8 - 1,4arm (120)arm (120)arm (120)laag (80)neutraal (70)
1,5 - 2,4arm (120)arm (120)laag (80)neutraal (70)ruim (60)
2,5 - 3,4arm (120)laag (80)neutraal (70)ruim (60)hoog (40)
> 3,4laag (80)laag (80)neutraal (70)ruim (60)hoog (40)

Onder bepaalde voorwaarden is nog de oude voorwaarden en indeling van toepassing zie voor meer info de site van RVO.

Bron: Delphy en OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting