Deel

Biet

N-gift direct rond zaai

​​De wortelontwikkeling bij suikerbieten is na kiemen nog beperkt en gaat vooral naar de diepte. Om een snelle bladontwikkeling te krijgen heeft de biet snel en gemakkelijk beschikbare stikstof nodig in de vorm van nitraat.

Ons advies is de bieten direct na zaai al de benodigde stikstof te geven in de vorm van KAS. Wacht dus niet tot het 6 of 8 bladstadium. Deze gift kan een aanvulling zijn op organische mest of de volledige gift in geval er alleen kunstmest wordt gegeven. De kans dat stikstof verloren gaat is in het voorjaar minder groot. Bijkomend voordeel om na zaai te strooien is dat dan de spuitsporen gevolgd kunnen worden.

​​Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting