Deel

Gerst

Stikstofbemesting wintergerst op löss (basisadvies)

Algemene bemestingsrichtlijn (kg N/ha)
1e gift: 120-Nmin; 100 maximaal. 
2e gift: 70 maximaal
3e gift: 0
NB. Dit is een landbouwkundige richtlijn. Let op de gebruiksnorm.

Opmerkingen:

 • Alle lössgronden liggen in NV-gebied (Nutriënten Verontreinigd). Dit 2024-gebruiksnorm voor dit gebied = maximaal 133 kg N/ha. Is het lössgrond die ook nog eens in een grondwaterbeschermingsgebied ligt, dan is de gebruiksnorm 126 kg N/ha.
  Als de voorgaande 3 jaren een bovengemiddelde opbrengst is behaald (> 9 ton korrel/ha) dan is het onder voorwaarden mogelijk om in aanmerking te komen voor stikstofdifferentiatie. Er mag dan 20 kg N extra per hectare worden gegeven. Meer info hierover op nl.
 • Nmin meten in de laag 0-100 cm.
 • Tijdstip 1e gift: begin uitstoeling; 1-2 spruiten per plant (DC 21-22).
  • Bij zeer lage Nmin-voorraden in het voorjaar kan de berekende adviesgift volgens de Nmin-formule hoger zijn dan de maximale gift. Tel in dat geval het verschil bij de tweede (maximale) gift op.
  • Bij zeer hoge Nmin-voorraden in het voorjaar wordt een minimumgift van 30 kg N/ha geadviseerd (als de berekende gift volgens de Nmin-formule lager is dan 30).
  • Verhoog de gift met 10 kg/ha als sprake is van een slechte structuur. Blijft het gewas na de 1e gift (of ondanks een voldoende voorraad in het profiel) te schraal, geef dan een tussengift van circa 30 kg N/ha en dien de 2e gift volgens advies toe.
 • Tijdstip 2e gift: op moment 1-2 knopen (DC 31-32).
  • als de Nmin-voorraad in het voorjaar zo hoog is dat de berekende 1e gift volgens de Nmin-formule lager is dan 30, dan moet de 2e gift worden berekend volgens de Nmin-formule 160-Nmin (Nmin is vastgesteld voorafgaand aan de 1e gift). Is met deze formule de berekende gift 20 of minder, geef dan minimaal 20.
 • Tijdstip 3e gift: op moment vlagbladstadium (DC 41-45).
Algemene bemestingsrichtlijn omgerekend naar verschillende Nmin-situaties 
Nmin >9050-100 kg N/ha
verdeeld over twee giften
1e gift = 30
2e gift = 160 minus Nmin; min.=20
Nmin 20-90190 kg N/ha minus Nmin
verdeeld over twee giften
1e gift = 120 minus Nmin
2e gift = 70
Nmin 0-19170-190 kg N/ha
verdeeld over twee giften
1e gift = 100
2e gift = 70 + verschil 1e gift
Korting op N-gift na onderwerken goed ontwikkelde groenbemester (opname circa 80 kg N in bovengrondse delen) ​
​Type groenbemesterOnderwerken/afsterven in de herfst (Zonder Nmin-meting in voorjaar)Onderwerken/afsterven in de herfst (Met Nmin-meting
in voorjaar)
​Onderwerken in het voorjaar (vóór half maart)
Kruisbloemigen (bladrammenas, gele mosterd, bladkool)30040
Vlinderbloemigen (klaversoorten, wikke)604060
Grasachtigen (raaigrassen, winterrogge)302040

Voor in de herfst afgevroren groenbemesters die pas in het voorjaar worden ondergewerkt, kan het beste worden uitgegaan van een korting behorend bij onderwerken in de herfst.

Korting op N-gift (kg/ha/jaar) in de jaren na onderwerken diverse oogstresten in herfst/winter
​Type oogstrest​N-korting 1e jaarN-korting 2e jaarN-korting 3e jaar
Graan- en korrelmaisstro000
Gewasresten van prei, knolvenkel en rode bieten2000
Gewasresten van bloemkool, broccoli, boerenkool en sluitkool3000
Gewasresten van spruitkool4000
Bietenblad3000
Luzerne756525

Wordt er bemest op basis van een Nmin-monster, ga er dan vanuit dat circa 1/3 van de bemestende waarde tot uiting komt in een hogere Nmin-voorraad in het voorjaar terwijl 2/3 gedurende het groeiseizoen tot beschikking komt voor het gewas.                         

Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, Wageningen UR, OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting