Deel

Gerst

Stikstofbemesting wintergerst op klei

Algemene bemestingsrichtlijn (kg N/ha)
1e gift: 120-Nmin; 80 maximaal. 
2e gift: 60 maximaal
3e gift: 0
NB. Dit is een landbouwkundige richtlijn. Let op de gebruiksnorm.

Opmerkingen:

  • Gebruiksnorm 2020 en 2021 = maximaal 140 kg N/ha. Als de voorgaande 3 jaren een bovengemiddelde opbrengst is behaald (> 9 ton korrel/ha) dan is het onder voorwaarden mogelijk om in aanmerking te komen voor stikstofdifferentiatie. Er mag dan 20 kg N extra per hectare worden gegeven. Meer info hierover op RVO.nl.
  • Nmin meten in de laag 0-100 cm.
  • 1e gift: begin uitstoeling; 1-2 spruiten per plant (DC 21-22).
  • 1e gift: bij zeer lage Nmin-voorraden in het voorjaar kan de berekende adviesgift volgens de Nmin-formule hoger zijn dan de maximale gift. Tel in dat geval het verschil bij de tweede (maximale) gift op.
  • 1e gift: bij zeer hoge Nmin-voorraden in het voorjaar wordt een minimumgift van 30 kg N/ha geadviseerd (als de berekende gift volgens de Nmin-formule lager is dan 30).
  • 1e gift: verhoog de gift met 10 kg/ha als sprake is van een slechte structuur.
  • 1e gift: blijft het gewas na de 1e gift (of ondanks een voldoende voorraad in het profiel) te schraal, geef dan een tussengift van circa 30 kg N/ha en dien de 2e gift volgens advies toe.
  • 2e gift: bemestingstijdstip = 1-2 knopen (DC 31-32).
  • 2e gift: als de Nmin-voorraad in het voorjaar zo hoog is dat de berekende 1e gift volgens de Nmin-formule lager is dan 30, dan moet de 2e gift worden berekend volgens de Nmin-formule 150-Nmin (Nmin is vastgesteld voorafgaand aan de 1e gift). Is met deze formule de berekend gift 20 of minder, geef dan minimaal 20.
  • 3e gift: bemestingstijdstip = vlagbladstadium (DC 41-45).

Algemene bemestingsrichtlijn omgerekend naar verschillende Nmin-situaties 
​· Kg N/ha bij Nmin >90:​50-90 verdeeld over twee giften: ​1e gift = 30
2e gift = 150 – Nmin; min. = 20
​· Kg N/ha bij Nmin 40-90:​180 – Nmin verdeeld over twee giften:​1e gift = 120 – Nmin
2e gift = 60
​· Kg N/ha bij Nmin 0-39: 140-180 verdeeld over twee giften:1e gift = 80
2e gift = 60 + verschil 1e gif

Korting op N-gift na onderwerken goed ontwikkelde groenbemester (opname circa 80 kg N in bovengrondse delen) ​
​Type groenbemester​Onderwerken/afsterven in de herfst (met N-min meting in voorjaar)​Onderwerken/afsterven in de herfst (zonder N-min meting in voorjaar)
​Kruisbloemigen (bladrammenas, gele mosterd, bladkool)​0​30
Vlinderbloemigen (klaversoorten, wikke)40​60
Grasachtigen (raaigrassen, winterrogge)20​30

Korting op N-gift na onderwerken diverse oogstresten in herfst/winter en na scheuren grasland
​Type oogstrest​N-nawerking 1e jaar (kg/ha)​N-nawerking 2e jaar (kg/ha)N-nawerking 3e jaar (kg/ha)
​Graan- en korrelmaisstro​0​0​0
Gewasresten van prei, knolvenkel en rode bieten20​00
Gewasresten van bloemkool, broccoli, boerenkool en sluitkolen30​00
​Gewasresten van spruitkool​40​0​0
Bietenblad30​00
Luzerne 1)75​6525
Gescheurd grasland: 1)
- 1-jarig50​00
- 2-jarig100​00
- 3-jarig en ouder100​300
1) Bemest u op basis van een Nmin-monster, ga er dan vanuit dat circa 1/3 van de bemestende waarde tot uiting komt in een hogere Nmin-voorraad in het voorjaar terwijl 2/3 gedurende het groeiseizoen tot beschikking komt voor het gewas.

Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, Wageningen UR, OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting