Deel

Ui

50-60 kg N rond de zaai

Uien hebben in het begin (tot aan bolvorming) niet veel stikstof nodig en zijn juist erg gevoelig voor zoutschade. Vanwege deze zoutgevoeligheid is het advies nu rond het zaaien geen kali meer te geven. 

Als later in het seizoen blijkt dat er toch kali nodig is, dan kan dit worden gegeven met een (chloorhoudende) NK 16-0-30 meststof. Rond de zaai is het N-advies ca. 50-60 kg N. Bij 15 cm gewaslengte kan deze gift worden aangevuld. Op zavelgrond (< 17% lutum) wordt er soms tot 40 kg N van de totale N-gift gereserveerd om uiterlijk half juni te geven zodat er een driedeling ontstaat. Een driedeling is vaak nodig als de geplande N-gift relatief hoog is.

Als de uien worden geteeld met teeltdoel ‘verkoop afland’, dan kan op N-arm land de N-norm van 170 kg worden gegeven. Voor langere bewaring is het advies om minder stikstof te geven. Uiteraard wordt de totale N-gift ook lager bij een te verwachten N-nalevering uit gegeven organische mest en/of groenbemester. Een goede relatie met het meten van de Nmin is in proeven echter nooit gevonden.

Het beste kan de stikstof op basis van de loofontwikkeling in het groeiseizoen worden aangevuld.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting