Deel

Ui

140 kg stikstof volstaat, waarvan maximaal 30-50% als startgift

Met het huidige rassensortiment zaaiuien kunt u volstaan met minder stikstof dan in de stikstofbemestingsrichtlijn aangeeft. Het risico van een te hoge N-gift is kwaliteitsverlies.

Voor het huidige rassensortiment zaaiuien blijkt een N-gift volgens de bemestingsrichtlijn (170 kg N/ha) in de praktijk vaak te hoog. Afhankelijk van onder andere de grondsoort, de zwaarte van de grond, de structuur en de voorvrucht volstaat 140 kg N/ha. Op zwaardere gronden wordt N in twee keer gegeven, op de lichtere gronden in drieën:

  • startgift: 30-50% (afhankelijk van zwaarte grond)
  • 2e gift bij een lengte van 10-15 cm: resterende hoeveelheid (zware grond), 40-50% (lichte grond)
  • 3e gift tweede helft juni: resterende hoeveelheid (lichte grond); maximaal 40 kg N

N-gift beïnvloedt percentage kale uien en hardheid

Als u binnen het N-advies van de richtlijn blijft, heeft de hoogte van de stikstofgift geen duidelijk effect op het percentage kale uien, blijkt uit onderzoek. Bij een vroege oogst (bij circa 50% afgestorven blad) er geen significant effect. Bij een late oogst er een trend aanwezig is dat het percentage kale uien bij een gift van 175 kg hoger is dan bij bijvoorbeeld 120 kg N/ha.
Een hogere stikstofgift leidt in over het algemeen wel tot een vermindering van de hardheid van de ui, ook in het traject van bijvoorbeeld 120 tot 175 kg N/ha, dus ook binnen de algemene adviesnorm.

Het bestaande stikstofadvies
De bestaande stikstofbemestingsrichtlijn voor zaaiuien op klei is enkele jaren geleden op basis van onderzoek vastgesteld op 175 kg N per hectare te verdelen in drie giften:

  • 1e gift 30-40 kg (bij zaai)
  • 2e gift 65-70 kg (bij twee zichtbare pijpjes en gewashoogte van 10 cm)
  • 3e gift restant (enkele weken na 2e gift).

Bij een Nmin voorraad van hoger dan 25 kg N/ha in de laag 0-30 cm is het advies om de adviesformule 190-Nmin te hanteren. De startgift is dan 30-40 kg en de rest moet gelijk worden verdeeld over de andere twee giften.

NB. De stikstofgebruiksnorm voor kleigrond is 170 kg N/ha en voor andere grondsoorten 120 kg N/ha.

Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt, Delphy, OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting