Deel

Gras

Meer gras bij goede pH

Voor grasland is het rendement van de bemesting optimaal, als de pH van de bodem in orde is. Het gras neemt voedingsstoffen dan beter op met een hogere opbrengst als resultaat.

Graslandvernieuwing is een goed moment om de pH te optimaliseren via bekalking. Op zandgrond is de streefwaarde een pH van 5 tot 5,5.

De voordelen van een goede pH zijn:

  • Beter bodemleven waardoor meer stikstof mineraliseert
  • Sterke wortelontwikkeling en dichtere zode
  • Goede beschikbaarheid van voedingsstoffen
  • Betere droogteresistentie
  • Goede botanische samenstelling

Veldproeven tonen het grote belang van de juiste pH aan. Uit deze proeven blijkt dat grasland met de juiste pH in het eerste jaar 25% meer opbrengst en in het tweede jaar 41% (zie onderstaande figuur).

Meeropbrengst bij bekalking van grasland 

Bron: Sibelco Europe MineralsPlus (voorheen Ankerpoort), 2005 en 2006

Wortelontwikkeling na drie maanden (links pH 5.4 , rechts pH 4.2)

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting