Deel

Gras

Tweede snede nieuw ingezaaid gras op bouwland 20-25 kg extra stikstof

Nieuw ingezaaid gras op bouwland (voorjaarszaai) heeft voor een goede ruwvoeropbrengst de eerste twee jaar extra stikstof nodig zodat de wortels goed kunnen opbouwen en er een stevige stoppel ontstaat. Extra stikstof is nodig omdat grond die een aantal jaren is gebruikt als bouwland vaak een beperkte hoeveelheid direct beschikbare stikstof achterlaat. Geef straks voorafgaand aan de tweede snede 20 kg N/ha extra als het perceel dit voorjaar is ingezaaid of 25 kg/ha extra als het perceel vorig jaar is ingezaaid. 

Voor nieuw ingezaaid gras op bouwland (voorjaarszaai) kunt u in principe de adviesgift voor blijvend grasland gebruiken. Houd daarbij rekening met het stikstofleverend vermogen van de grond (NLV), aangevuld met de volgende hoeveelheden als extra gift:

● Jaar 1, voor eerste snede: 20 kg N/ha
● Jaar 1, voor tweede snede: 20 kg N/ha
● Jaar 1, voor derde snede: 10 kg N/ha
● Jaar 2, voor tweede snede: 25 kg N/ha
● Jaar 3: 0 kg N/ha

Voor een adequate bemesting is het verstandig bij zaai, na 2 jaar en na 4 jaar het stikstofleverende vermogen (NLV) te laten bepalen in de laag 0 tot 10 cm. Na deze periode kan de NLV bepaling worden meegenomen bij het standaardonderzoek eens in de vier jaar.​

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting