Deel

Gras

Gras op bouwland vraagt extra stikstof

Gras dat is ingezaaid op bouwland, heeft extra stikstof nodig. Een goede ruwvoeropbrengst op bouwland vraagt daarom de eerste twee jaar om extra stikstof.

Het gras heeft deze stikstof nodig voor een goede opbouw van wortels en een stevige stoppel. Op grond die een aantal jaren is gebruikt als bouwland, blijft vaak een beperkte hoeveelheid direct beschikbare stikstof over.

Bouwland bevat weinig direct beschikbare stikstof.
Voor nieuw ingezaaid gras op bouwland (voorjaarszaai) kunt u de adviesgift voor blijvend grasland gebruiken. Houd daarbij rekening met het stikstofleverend vermogen van de grond (NLV), aangevuld met de volgende hoeveelheden als extra gift:

● Jaar 1, voor eerste snede: 20 kg N/ha
● Jaar 1, voor tweede snede: 20 kg N/ha
● Jaar 1, voor derde snede: 10 kg N/ha
● Jaar 2, voor tweede snede: 25 kg N/ha
● Jaar 3: 0 kg N/ha

Voor een adequate bemesting is het verstandig bij zaai, na 2 jaar en na 4 jaar het stikstofleverende vermogen (NLV) te laten bepalen in de laag 0 tot 10 cm. Na deze periode kan de NLV bepaling worden meegenomen bij het standaardonderzoek eens in de vier jaar.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting