Deel

Gras

Kobaltbemestingsadvies grasland

Kobalt is nodig voor een goede groei van de pensbacteriën. Verder is het een belangrijk bestanddeel van vitamine B12. Een tekort aan kobalt heeft een nadelige invloed op de gezondheid van het vee.
Te weinig kobalt geeft een slechtere penswerking, minder eetlust, slechtere bevruchtigingsresultaten. Ook treedt vaak bloedarmoede op. Typische gebrekverschijnselen zijn een dof haarkleed, overmatige likzucht en het eten van boomschors, vuil gras of grond.

Wordt bij grondonderzoek een tekort geconstateerd, dan is na bemesting volgens advies de bemestingstoestand van kobalt voor de eerstkomende 4-6 jaar op peil.​ De bemesting van kobalt kan in combinatie met landbouwzout.

Kobaltadvies grasland
Waardering kobaltoestandCo-gehalte grond (mg/kg in laag 0-10 cm)​Bemesting (kg Co/ha)
Laag< 0,11​0,5
Vrij laag0,11 - 0,29​0,3
Goed> 0,29​0

Een kobaltbemesting is in principe alleen noodzakelijk om rundvee en schapen van voldoende kobalt te voorzien. Een eventuele toevoeging via het voerspoor is alleen nodig bij melkveerantsoenen met veel snijmaïs.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting