Deel

Maïs

Kali-advies gebaseerd op gewasonttrekking

Kalium speelt een belangrijke rol bij de regulering van de vochthuishouding in de maïsplant. Daarmee draagt het, zeker onder droge omstandigheden, bij aan de totale gewasopbrengst. Toch heeft onderzoek aangetoond dat een kaligift maar voor een beperkte opbrengstreactie zorgt; zelfs bij een lage bodemvoorraad (K-CaCl2 <60) volstond een gift lager dan de gewasonttrekking om de maximale opbrengst te behalen. Om uitmijning te voorkomen is het huidige kaliadvies gebaseerd op de gewasonttrekking (en daarmee op de verwachte opbrengst) met een correctie voor de bodemtoestand ook bij aan de bemesting van mais is belangrijk voor een goede opbrengst. Veelal volstaat 30-35 m3 mest per hectare om mais van voldoende kali te voorzien.

Het kali-advies is gebaseerd op proeven van Wageningen Livestock Research (WLR) en Nutriënten Management Instituut (NMI) in de periode 2015-2017. Het kali-advies stuurt op gewasonttrekking. Per ton droge stofopbrengst is 10 kg K2O nodig bij lage bodemtoestanden. Bij bodemkengetallen (K-CaCl2) boven de 60 mg K/kg volstaat een lagere kaligift dan de gewasonttrekking. Een voorbeeld: bij een streefopbrengst van 18 ton ds/ha is bij een K-CaCl2 waarde van 60, 75 of 90 mg/kg respectievelijk 180, 135 of 90 kg K2O per ha nodig.

Tabel. Advies voor de kalibemesting van snijmaïs (kg K2O/ha)

K-CaCl2 (mg/kg)Opbrengst droge stof (ton/ha)
2018161412
20200180160140120
40200180160140120
60200180160140120
801401201008060
100806040200
120200000
14000000
16000000
 • De formules voor samenstelling van de tabel zijn:
  • K-CaCl2 < 60: Kaligift= 10* (Drogestofopbrengst in ton/ha)
  • K-CaCl2 > 60: Kaligift= 10* (Drogestofopbrengst in ton/ha)- 3*(K-CaCl2-60)
 • De tabel is gebaseerd op een onttrekking van 10 gram K2O/kg drogestof (= 8 gram K/kg drogestof).
 • De tabel geldt voor alle grondsoorten en is voor zowel de continuteelt als de teelt in vruchtwisseling.
 • Kalium spoelt op zandgrond makkelijk uit. De K-CaCl2 kan op deze grond dan ook snel veranderen; het kaliadvies is daarom slechts voor 1à 2 jaar geldig. Zijn er geen nieuwe gegevens van grondonderzoek beschikbaar, bemest dan op basis van gewasonttrekking (zonder correctie voor bodemtoestand).
 • Als er aanvullend met kunstmest-kali moet worden bemest, dan maakt het voor het resultaat niet uit of dit volvelds of in de rij wordt toegediend.

Bron: Meststoffen Nederland, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting