Deel

Gras

Betere benutting grasland door extra natrium of kalium

Als u de grasgroei in de maanden juli en augustus goed wilt benutten, dan is een aanvulling met extra natrium en kali het overwegen waard. U verhoogt daarmee de stikstofbenutting op uw bedrijf.

Bij veel regen is de stikstofvoorraad op graspercelen lager dan normaal. Het is dan zinvol de stikstofbemesting van de nog volgende sneden daarop aan te passen. Maar naast stikstof spoelen ook kali en natrium meer uit dan normaal. Een extra natrium- en/of kaligift kunnen na een natte periode de grasgroei bevorderen. Beide meststoffen verhogen bovendien de N-benutting van uw grasland.

Natrium voor smakelijkheid
Natrium vergroot de smakelijkheid van het gras. Dat juist in de maand augustus van belang. Voldoende natrium zorgt voor een langere graasduur en vaak een hogere grasopname. Op lichte gronden bereikt u dit door 100 tot 150 kg/ha weidezout te strooien. Ook veehouders op klei melden positieve resultaten van een dergelijke natriumbemesting.

Kaligebrek augustus
Als u mest vooral heeft uitgereden op de eerste sneden en u heeft meerdere sneden gemaaid, dan kunt u op lichte gronden in de loop van augustus een kaligebrek verwachten. Een kleine kaligift is dan op zijn plaats.
Een verdeling van de hoeveelheid K over het hele jaar is verstandig, want dit element wordt snel opgenomen in het voorjaar. Een hoge kaligift in het voorjaar verdringt natrium in het gras en dat gaat ten koste van de smakelijkheid. Bovendien kan er in de zomermaanden een tekort aan K ontstaan.
Voorbeeldberekening en aanvulling kalibehoefte grasland:

  • Kaliafvoer met 10 ton ds/ha: 400 kg K2O/ha
  • Kaliaanvoer met 50 m3 mest: 310 kg K2O/ha*
  • Kalitekort: 90 kg/ha K2O
    * Houd rekening met de gebruiksnorm

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting