Deel

Gras

Extra natrium op grasland nuttig bij lage stikstofbemesting

De stikstofbemesting op grasland is de laatste jaren afgenomen. Dat heeft gevolgen voor de natriumopname door gras. De adviezen voor natriumbemesting zijn daarom verhoogd. De huidige adviezen houden ook rekening met de kalitoestand van de bodem.

​Natrium is niet nodig voor de gewasgroei, maar zorgt wel voor een verminderde droogtegevoeligheid van het gras. Bovendien is natrium een essentieel element voor goed ruwvoer. Een tekort vermindert bij koeien de eetlust. Symptomen zijn likzucht, dalende melkgift en een verminderde conditie. Bij voldoende natrium nemen koeien meer gras op omdat zij langer grazen. Zo draagt natrium bij aan een hogere melk- en vetproductie.

Natriumgebrek
Er zijn twee oorzaken voor natriumtekort in gras:

  1. Te lage stikstofbemesting. Stikstof stimuleert de natriumopname door gras. De laatste jaren is de stikstofbemesting fors afgenomen en daardoor neemt gras te weinig natrium op.
  2. Te hoge kalitoestand of te grote kaliaanvoer met organische mest. Kalium concurreert met natrium, een te hoge kaligift in het voorjaar resulteert daardoor in een te laag natriumgehalte in het voorjaarsgras.
Natriumadvies verhoogd

In het nieuwe grondonderzoek van Eurofins Agro, het PAE (Plant Available Elements)-onderzoek, wordt een verhoogd natriumadvies gegeven. Vanwege de trend om minder stikstof te geven, is in veel gevallen een verhoogde natriumbemesting noodzakelijk.
Op klei, veen en löss blijft in de jaren na een mestgift vaak voldoende natrium uit de (drijf)mest aanwezig, tenzij de kalitoestand te hoog is. Voor zandgrasland is jaarlijks extra natrium uit kunstmest nodig.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting