Deel

Gras

Betere grasopname in augustus met extra natriumgift

Een natriumbemesting in het voorjaar verbetert de smakelijkheid van het gras in de nazomer. Daarmee draagt de natriumgift bij aan de opname door de koe.

Het natriumgehalte in gras is bepalend voor de smakelijkheid. Een hoger natriumgehalte zorgt voor een langere graasduur en verbetert de opname van zowel weidegras als kuilgras. Juist in augustus is dit belangrijk omdat de smakelijkheid van het gras in de nazomer vaak afneemt.

Structureel lage natriumtoestand
Op veel graspercelen op lichte gronden is de natriumtoestand structureel te laag. U kunt de natriumtoestand in de bodem bepalen met grondonderzoek, maar ook het natriumgehalte in de mest is een indicator. Mest met te een laag gehalte , voert te weinig natrium aan om de natriumtoestand op het juiste peil te houden. Een extra natriumgift is dan sterk aan te raden. Voor lichte gronden is een gift van 100 tot 150 kg weidezout per ha zeer effectief, maar ook boeren op kleigrond merken positieve effecten van een dergelijke bemesting.

Tijdstip natriumgift
Het beste tijdstip om bemestingszout op alle percelen te strooien is in het voorjaar. Dit verhoogt het natriumgehalte in zowel het weidegras als het gemaaide gras. Het hogere natriumgehalte in het gras zorgt bovendien ook voor een hoger gehalte in de mest, wat het volgende jaar weer een gunstig effect heeft. Als u alleen de weidepercelen wilt bemesten, dan kunt u de bemesting verdelen over de eerste en de tweede snede.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting