Deel

Gras

Beter gras door spreiding mest over voorjaar en zomer

Een betere spreiding van de mestgift over voorjaar en zomer zorgt voor smakelijker gras en een hogere opbrengst. Dat is onder meer te danken aan de betere verdeling van kali over het seizoen.

Kali wordt snel opgenomen in het voorjaar. Als u in het voorjaar in één keer een grote hoeveelheid organische mest geeft, komt de kali uit de mest grotendeels terecht in de eerste en tweede snede. Vooral op zandgrond kan later in het seizoen een tekort ontstaan. Het gras wordt daardoor in de zomer gevoeliger voor droogte en kroonroest.
Een grote hoeveelheid kali via een hoge mestgift in het voorjaar zorgt bovendien voor verdringing van natrium, waardoor het voorjaarsgras minder smakelijk is. U kunt daarom beter de hoeveelheid organische mest verdelen over het groeiseizoen.

Bemestingsadvies drijfmest:

  • Verdeel tot begin augustus 10-15 m3/ha mest op maaipercelen op lichte gronden.
  • Zorg voor een gelijkmatige verdeling van de mestgiften over het gehele seizoen.
  • Een extra mestgift is zinvol voor percelen met een lage kalitoestand en voor percelen die vaak gemaaid zijn.

Rekenvoorbeeld kalibehoefte:

  • Kali-afvoer met 10 ton ds/ha: 400 kg K2O/ha
  • Kali-aanvoer met 50 m3 mest: 310 kg K2O/ha*
  • Kalitekort: 90 kg/ha K2O

* Houd rekening met de gebruiksnorm.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting