Deel

Bemesting

Invulling mestruimte

Aan het eind van het seizoen kan de rekensom van de bemesting sluitend worden gemaakt. Vaak is er nog ruimte over om organische mest, Betacal of compost aan te voeren.

Het is dit voorjaar niet in elke regio gelukt om mest uit te rijden. Als de bemesting daarom met kunstmest is gegeven, dan zult u in verhouding minder stikstofruimte hebben dan fosfaatruimte. U kunt 50-60 kg/ha (grondsoort afhankelijk) stikstofruimte winnen door het inzaaien van een niet-vlinderbloemige groenbemester, mits deze 8 weken blijft staan.

Welke meststoffen u uiteindelijk gaat aanwenden hangt af van het doel. Wilt u drijfmest toedienen om bijv. een groenbemester te laten groeien of wilt u werken aan organischestofbeheer door het uitrijden van compost of vaste mest? Het kan ook zijn dat u moet bekalken met bijv. Betacal, waardoor u ook stikstof en kali aanvoert. Of kiest u voor het toedienen van kali met bijv. Protamylasse? Ook deze meststoffen bevatten stikstof en fosfaat.

Houd rekening bij het uitrijden van drijfmest dat het inzaaien van een groenbemester verplicht is.

Bron: OCI Agro, Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting