Deel

Gras

Het stikstofadvies voor de 2e snede

Is de eerste snede van dit jaar gemaaid en ingekuild dan is het tijd om uw perceel te voorzien van een stikstofgift voor de 2e snede. Denk bij de keuze van de meststof ook aan een eventueel zwaveltekort.
Het stikstofbemestingsadvies wordt gestuurd door het stikstofleverend vermogen van uw perceel. Gebruik daarom de NLV-waarde zoals vermeld op het uitslagformulier van het grondonderzoek. Heeft u deze niet, hanteer dan een gemiddelde NLV-waarde van 110.

Maximale stikstofadvies voor de tweede snede (kg N/ha) 
Afhankelijk van de NLV-waarde (kg N/ha/jaar) met de bijbehorende N-jaargift bij standaard gebruik en snedezwaarte
NLVNLVNLVNLVNLVNLVNLVNLVNLV
5080110140170200230260300
SnedezwaarteJaargiftJaargiftJaargiftJaargiftJaargiftJaargiftJaargiftJaargiftJaargift
382368354340321302283260229
Zeer licht weiden (1000 kg ds/ha)171615141312111110
Licht weiden (<1500 kg ds/ha)292624211916141313
Normaal weiden (<2000 kg ds/ha)575451484441373532
Licht maaien (<2500 kg ds/ha)837975726763585550
Normaal maaien (<3000 kg ds/ha)10710298938883787163
Zwaar maaien (>3000 kg ds/ha)12712211711210699938677
  • Het stikstofadvies is exclusief N-nawerking van mest uit de eerste snede!
  • Is het perceel lichter geweid of gemaaid dan vooraf gepland, trek dan 25% van de voorgaande gift af van bovenstaand advies.
  • Wachten met strooien tot een week na maaien geeft geen opbrengstverlies.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting