Deel

Gras

Het stikstofbemestingsadvies voor de 1e snede gras

Het stikstofadvies voor de eerste snede gras is onderstaand af te lezen bij de NLV-waarde die het perceel heeft. Is de NLV-waarde niet bekend, hanteer dan als een gemiddelde waarde voor de eerste snede 110.

N-advies voor de 1ste snede gras
SnedezwaarteSnede advies bij NLV-waarde (kg N/ha)
5080110140170200230260300
Zeer licht weiden827873696357514435
Licht weiden10610095898276696151
Normaal weiden1251191121069991847564
Licht maaien142134127119111104968774
Normaal maaien1531451371291211131059582
Zwaar maaien16015214313512711911110086
NLV-waarde = Stikstofleverend vermogen van grasland in kg N/ha.
Indeling zwaarte sneden
Snedezwaartekg drogestof
Zeer licht weiden1000
Licht weiden< 1500
Normaal weiden< 2000
Licht maaien< 2500
Normaal maaien< 3000
Zwaar maaien> 3000
Bron: Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen - versie 2020

 Bron: Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen – versie 2020

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting