Deel

Gras

Percelen langzaamaan voorbereiden op het winterseizoen

September 2021 heeft de potentie misschien wel de mooiste zomermaand van dit jaar te worden. Een jaar dat zich kenmerkt door zeer groeizaam weer en zeer lage eiwitgehalten in het gras. Het huidig groeiende gras is in ieder geval duidelijk eiwitrijker dan in de maanden die achter ons liggen. Kunst is om dit eiwit te benutten.

De eventuele kuilen die nu nog gemaakt gaan worden hebben wel een hoger gewenst DS-gehalte. Het effect hiervan is een betere conservering en een hogere bestendigheid (=benutting) van het eiwit. Hoe het exact op het individuele bedrijf uitpakt is natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit van de al gemaakte kuilen. De beste benutting van het huidige gras is nog steeds meteen vers opvoeren. Beweiden geeft nu nog weleens problemen met de DS-opname en smakelijkheid. Maaien en op stal voeren geeft over het algemeen hele goede resultaten.

Het maaien van de percelen de komende periode kan, naast het voer voor de winter, ook meteen gezien worden als klaar maken voor de winter. Als het weer omslaat, willen we immers het gras relatief kort hebben. Bij percelen die alleen gebruikt zijn om te maaien is dit meestal geen probleem. Beweide percelen laten ook vaak bossen zien, rondom de mestflatten. Door deze percelen te maaien komt de graslengte weer beter op gelijke hoogte.

Bloten goed voor bodemleven
Alle percelen tussen medio september en medio oktober maaien is vanuit het oogpunt ‘winterklaar’ maken ideaal. Groeit er daarna nog steeds gras, dan zal de hoeveelheid beperkt zijn (tenminste, de groei zal toch wel een keer stoppen?). Deze beperkte hoeveelheid kan dan nog mooi gebloot worden. Voor de voederwinning is het meestal te weinig en ook niet meer nodig door de overvolle kuilplaten. Bijkomend voordeel van bloten is dat het maaisel een mooie voedselbron is voor het bodemleven.

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting