Deel

Gras

Jongvee en weidebedrijven vragen extra aandacht voor voldoende selenium

Op alle gronden, maar zeker op zandgrond, is het goed om zo midden in het seizoen nog even aandacht te hebben voor het sporenelement selenium (Se), een belangrijk nutriënt omdat het een positieve bijdrage levert aan de weerstand, (uier)gezondheid en vruchtbaarheid. Krijgt de veestapel voldoende selenium binnen? Is er voldoende beschikbaar via voeding en/of bodem?

Hoogproductief melkvee heeft dagelijks via het totale rantsoen 4-5 mg selenium nodig. In dit kader is er de streefwaarde dat gras 0,15 mg selenium per kilogram drogestof moet bevatten. Van nature bevat gras minder dan de streefwaarde. Als er ook nog eens onvoldoende selenium via het mengvoer of mineralenmengsels wordt aangeboden, dan is een aanvullende bemesting van het ruwvoer noodzakelijk. De adviesgift voor gras is 8-10 gram selenium per hectare per jaar. Geef deze adviesgift in minimaal twee keer, bij voorkeur in de goed opneembare selenaat-vorm (zoals Na2SeO4). Als er eerder dit seizoen al een seleniumbemesting is uitgevoerd, dan is het nu tijd om ook een tweede gift te geven op percelen waar alleen jongvee of droogstaande koeien weiden. Als er landbouwzout met selenium wordt bemest, dan is voor de overige maai- en weidepercelen voorafgaand aan de vierde snede een goed moment.

Bemest alleen gras
Selenium wordt snel opgenomen in het gras, deel daarom de bemestingsgift. Met elke snede wordt er door de snelle opname ook weer veel selenium afgevoerd, waardoor er (te) weinig over is voor de volgende snede. Bovendien is het risico op te hoge gehalten groot bij een éénmalige hoge gift of bij spuiten van selenium op het gras; selenium is toxisch bij een gehalte van 2-3 mg Se/kg droge stof. Door de totale bemestingsgift te delen zorg je voor een regelmatige aanvoer.

Volsta met alleen het bemesten van graspercelen. Maïspercelen bemesten heeft geen zin. De opname is zeer gering en bovendien is selenium geen essentieel element voor de gewasgroei.

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting