Deel

Gras

Optimaliseer drainage: voorbereiden op de winter voor gezond grasland

Weer een bijzonder groeiseizoen en nu volop herfst. Hoewel het op dit moment op veel plaatsen te nat is, is het advies de komende periode de goede weersmomenten te gebruiken om de graspercelen in een zo goed en optimaal mogelijke winterconditie te brengen. Een van de zaken, en dat zal niemand vreemd in de oren klinken, is aandacht hebben voor de ontwatering van de percelen. Een goede vochthuishouding draagt in positieve zin bij aan de afbraak van organisch materiaal en daarmee aan het beschikbaar komen van voedingsstoffen komend seizoen. Weet, als het gaat om ontwatering, waarom bijvoorbeeld een drainbuis ophoudt met stromen. Zeker als die het, gezien de huidige omstandigheden, wel zou moeten doen.

Bij het winterklaar maken van de graspercelen, is het zaak er voor te zorgen dat de drains lopen en kunnen blijven lopen. Bodemverdichting in de ondergrond of een ploegzool zijn vaak de oorzaak van problemen met de afwatering. Dergelijke problemen zijn niet met het doorspuiten van drainage op te lossen. Kijk dus eerst in de grond wat er met het water gebeurt. Alleen als de slechte waterafvoer het gevolg is van een minder goede drainfunctie, dan is het reinigen van de drain zinvol.

Als de bodem in orde is, dan kan een slecht werkende drainage het gevolg zijn van:

  • Geknikte drainbuis (luchtinsluiting) door verzakking of verkeerde aanleg.
  • Verstopte of geknikte eindbuis.
  • Verstopping van de gaatjes in de buis en/of de omhulling (bijvoorbeeld door ijzerafzetting of gronddeeltjes)
  • Vervuiling van de drainbuis door gronddeeltjes, wortels, etc.

Is er sprake van omstandigheden met ijzerrijk water, dan is het advies om jaarlijks door te spuiten. Als de buizen op dit moment gewoon lopen, dan is deze frequentie niet noodzakelijk. Onnodig drains doorspuiten leidt tot namelijk tot schade.

Aandachtspunten bij drains doorspuiten

  • Maximale druk aan de spuitkop 10 bar. Doordat er drukverlies in de slang optreedt, moet de druk bij de pomp hoger zijn. Hoeveel drukverlies er optreedt hangt af van de lengte van de slang en de hoeveelheid water.
  • Gebruik veel water (>70 liter/minuut) en een hoge invoersnelheid.
  • Ondervindt u veel weerstand, trek dan de slang enkele meters terug en voer dan opnieuw in.

Als het veel moeite kost om de drain door te spuiten, is het effect vaak slechts tijdelijk. Beter is het dan om de buis te vervangen.​

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting