Deel

Bemesting

Gewassen nemen bij voorkeur nitraat op

Kalkammonsalpeter zoals OCI Nutramon bevat zowel ammonium- als nitraatstikstof. Beide stikstofvormen zijn nodig voor een hoog stikstofrendement en een vlotte gewasgroei. Meststoffen zoals urean of meststoffen met alleen een hoog ammoniumgehalte geven niet altijd de hoogste opbrengst. Kies daarom bewust.

Gewassen nemen overwegend nitraat op
Nitraatstikstof uit KAS beweegt zich in de bodem via het bodemvocht naar de wortels van het gewas. Voor een vlotte groei moet daarom voldoende nitraat aanwezig zijn. Ammoniumstikstof moet eerst omgezet worden. Dit proces kost tijd, omdat het afhankelijk is van de temperatuur.
Nitraatstikstof uit KAS beweegt zich in de bodem via het bodemvocht naar de wortels van het gewas. Ammoniumstikstof verplaatst zich niet of nauwelijks in de bodem.
Bij meststoffen met een nitrificatieremmer blijft de stikstof lange tijd in ammoniumvorm aanwezig. Dat kan leiden tot een nitraattekort voor het gewas en mogelijke lagere opbrengsten. Ammoniumstikstof is niet gevoelig voor uitspoeling.

Opbrengst van spinazie bij gebruik van KAS en ASS (ammonsulfaatpeter) met remmer (zoals bijv. Entec)

Opbrengstverlies door gebruik van urean

Vele proeven wijzen uit dat bemesten met urean een lagere opbrengst geeft. Naast de korrelopbrengst daalt in graan ook het eiwitgehalte. In 39 proeven in wintertarwe was het opbrengstverschil 260 kg/ha bij gelijke stikstofbemesting. Ook het eiwitgehalte daalde met 0.6 %. Alleen met een hogere stikstofbemesting is het negatieve effect te voorkomen.

Bron: Keine Ertragssteigerungen bei Düngern mit Langzeitwirkung, Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Dresden-Pillnitz, 2000; Wintertarwe, 39 proeven, LK Hannover

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting