Deel

Aardappel

Effect chloor op opbrengst van aardappelen

​​​

Effect van extra voorjaarsgift patentkali of chloorkali (300 kg K2O/ha) op opbrengst van aardappelen (ton/ha)
Voorjaarsgift kali Opbrengst > 40 mm Opbrengst > 50 mm
Geen kali56.643.4
Patentkali (chloorarm)58.345.2
Kali-60 (chloorhoudend)57.845.0
Verschil chloorkali met patentkali (t/ha)-0.5-0.2

Conclusie:
Het gebruik van een chloorhoudende kali (Kali-60) in het voorjaar had slechts een beperkte daling van de opbrengst ten gevolg ten opzichte van patentkali. Er trad een opbrengstverhoging op ten opzichte van geen voorjaars-kaligift.

Bron: Proefschrift Variatie in knolkwaliteit tussen en binnen partijen van consumptieaardappelen, A. Veerman, 2001 

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting