Deel

Aardappel

Effect chloor op opbrengst van aardappelen

​​​

Effect van extra voorjaarsgift patentkali of chloorkali (300 kg K2O/ha) op opbrengst van aardappelen (ton/ha)
Voorjaarsgift kali Opbrengst > 40 mm Opbrengst > 50 mm
Geen kali56.643.4
Patentkali (chloorarm)58.345.2
Kali-60 (chloorhoudend)57.845.0
Verschil chloorkali met patentkali (t/ha)-0.5-0.2

Conclusie:
Het gebruik van een chloorhoudende kali (Kali-60) in het voorjaar had slechts een beperkte daling van de opbrengst ten gevolg ten opzichte van patentkali. Er trad een opbrengstverhoging op ten opzichte van geen voorjaars-kaligift.

Bron: Proefschrift Variatie in knolkwaliteit tussen en binnen partijen van consumptieaardappelen, A. Veerman, 2001 

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting