Deel

Organische meststoffen

Optimaal Bemesten bij HOOG P-toestand: Extra Ruimte en Regels voor Veehouders

Beschikt u als veehouder over bouwland en zit de P-toestand van dat perceel in de klasse HOOG, dan is er 5 kg P2O5 /ha extra bemestingsruimte bovenop de regulier fosfaatnorm. Voor biologische bedrijven is dit zelfs 10 kg P2O5 /ha. Op het betreffende perceel moet dan wel minimaal 20 kg P2O5 /ha met vaste organische (strorijke) mest worden gegeven.

De klasse HOOG wordt bereikt bij een PPAE > 2,4 en PAL > 55, of bij Pw-getal > 55. Deze regeling geldt voor de volgende vaste organische mestsoorten, of een mengsel hiervan:

  • strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten en paarden;
  • dikke fractie van rundveemest;
  • champost, gft-compost of groencompost.

Biologische bedrijven mogen in aanvulling op bovenstaande ook strorijke vaste varkensmest gebruiken.
Het perceel moet dan zo kort mogelijk voor het inzaaien of poten van de gewassen worden bemest.

Strorijke vaste mest telt minder mee voor gebruiksnorm

Voor de hierboven beschreven strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten en paarden én voor champost, gft-compost en groencompost geldt dat deze minder zwaar meetellen voor de fosfaatgebruiksnorm. Voor champost en de strorijke vaste rundvee-, schapen-, geiten- en paardenmest hoeft maar 75% van de hoeveelheid fosfaat in kilogrammen te worden meegenomen in het berekenen van de fosfaatgebruiksnorm. Voor gft- en groencompost is dit 25%.

Bron: RVO.nl, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting