Deel

Overige

Aandachtspunten groenbemesters

Als u een niet-vlinderbloemige groenbemester wilt laten meetellen voor de extra N-ruimte (50 of 60 kg afhankelijk van de grondsoort) binnen de gebruiksnormen, geldt voor zand-, löss- en veengronden dat de groenbemester uiterlijk 1 september ingezaaid is en mag dan pas na 1 december vernietigd worden. Voor kleigronden dat de groenbemester uiterlijk 1 september is ingezaaid en minimaal 8 weken (56 dagen) moet blijven staan.
Een uitzondering is er voor groene braak en als de groenbemester minimaal tien weken in het groeiseizoen op het land staat als aansluitend daarop een volggewas wordt geteeld. De normen gelden niet voor groenbemesters die aansluiten op maïs.

Onder vernietigen wordt zowel ploegen als doodspuiten verstaan. Bij groenbemesters gezaaid als Ecologisch aandachtsgebied (EFA) geldt minimaal 10 weken. Zie rvo.nl voor de volledige regelgeving.

​​​Onderwerken
​Pas bij het onderwerken van groenbemesters op voor het ‘inkuileffect’, waarbij de bladmassa als één laag in de ploegvoor komt te liggen en daardoor moeilijk verteert. Vooral na het maaien of klepelen van bladrammenas is het raadzaam niet direct het gewas onder te werken, zodat het makkelijker verteert. Ook is het een mogelijkheid om vlak voor het ploegen de groenbemester met een schijveneg te verkleinen en te mengen met de grond. Daarnaast is doodspuiten van de groenbemester (gras/graanopslag) een optie.

​Klepelen na bloei
​​Bij percelen die vroeg ingezaaid zijn met een groenbemester en nog niet op korte termijn bewerkt gaan worden, is het advies het gewas na de bloei te klepelen om zaadvorming te voorkomen. Bij gras/klaver groenbemesters kan het in de herfst/winter ook een optie zijn om er schapen op in te scharen. Schapen zorgen voor een goede uitstoeling van de grasmat. Laat schapen echter niet te lang onder natte omstandigheden lopen, dan verdichten ze de toplaag te veel.

​​​​Bron: Delphy en OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting