Deel

Gras

Koperadvies voor grasland

Kopertoestand van grasland is alleen van belang om het vee van voldoende koper te voorzien. Dit is vooral van belang bij beweiding van dieren die geen krachtvoer of aanvullende mineralen krijgen (bijvoorbeeld ouder jongvee en droge koeien).

Voor groei van het gras is er eigenlijk altijd wel voldoende koper in de bodem beschikbaar. Het advies voor koper hangt af van het kopergehalte van de grond, en is gelijk voor alle grondsoorten.

Koperadvies voor grasland 
Waardering toestandCu-gehalte (mg/kg)Bemesting (kg Cu/ha) 
Laag< 2.0
Vrij laag2.0-4.93.5
Goed5.0-9.90
Hoog>9.90
  • Bemest minimaal 2 weken vóór beweiden.
  • Bij schapen en kalveren is de wachttermijn 6 maanden.
  • Voor schapen is het raadzaam om de helft van dit advies te volgen en na vier jaar opnieuw grondonderzoek te laten doen. Een kopertoestand hoger dan 15 mg Cu/kg grond wordt voor schapen als gevaarlijk aangemerkt.
  • Met de geadviseerde koper bemesting wordt de kopertoestand voor vier à vijf jaar op peil gebracht.

Om het toegediende koper zo goed mogelijk te benutten is het noodzakelijk om de pH van de bodem niet te hoog te laten worden; een hoge pH heeft een negatief effect op de koperbeschikbaarheid in de bodem. Daarnaast is het ook belangrijk om niet meer zwavel te bemesten dan volgens het advies. Te hoge S-giften, ook in de vorm van gips, hebben een negatieve invloed op de koperopname door de koe.

Bron: Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen, OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting