Deel

Strooien

Aanschaf

Het is belangrijk om bij aanschaf van een kunstmeststrooier eerst te bedenken op welke werkbreedte u wilt strooien. De keuze van de werkbreedte kunt u baseren op de perceelsbreedte die het meest voorkomt. De gewenste werkbreedtes moet compleet zijn in de strooitabellen. Hierbij is het ook belangrijk om de kijken naar de meststof die u regelmatig strooit.
Vervolgens moet u de kuipinhoud bepalen die afhankelijk is van uw bedrijfsgrootte.

Naast de werkbreedte en kuipinhoud zijn de volgende aspecten belangrijk bij het aanschaffen van een kunstmeststrooier:

 • Bedieningsgemak en onderhoud: de bediening moet eenvoudig en gemakkelijk zijn. Bovendien moeten onderdelen corrosiearm zijn bij frequent gebruik. Smeernippels moeten gemakkelijk bereikbaar zijn en de strooier moet makkelijk schoon te maken zijn. Zorg voor een Nederlandse handleiding waarin goed staat uitgelegd hoe de strooier het beste afgesteld kan worden;
 • Vulhoogte: de vulhoogte is zowel belangrijk bij het gebruik van zakgoed als bij een kunstmestsilo. De ruimte onder de silo is vaak beperkt en bij het gebruik van zakgoed mag er niet te hoog getild te worden. Bij het vullen van een kunstmeststrooier is het ook van belang dat u de hoeveelheid in de strooier kan aflezen;
 • Mogelijkheid tot afdraaiproef: deze dient ter controle van de kunstmestgift. Het meest praktisch is als er geen demontage van onderdelen hoeft plaats te vinden;
 • Verdeelnauwkeurigheid: deze wordt uitgedrukt in de variatiecoëfficiënt en kan gemeten worden door een strooiertest uit te voeren. Naast de variatiecoëfficiënt is ook de maximale afwijking van belang. De variatiecoëfficiënt is de waarde voor de verdeling van de kunstmestkorrels. Echter de variatiecoëfficiënt is ook sterk afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte meststof. Een variatiecoëfficiënt hoger dan 15% is niet acceptabel;
 • Elektronische meet- en regelsystemen: veel kunstmeststrooiers zijn uitgerust met elektronische meet- en regelsystemen voor een nauwkeurige verdeling van minerale meststoffen. Denk hierbij aan systemen die tijdens het strooien de stand van de doseerschuif regelt. De hoeveelheid van de meststof wordt aangepast aan de rijsnelheid, zodat de dosering gelijk blijft. Een elektronisch meet- en regelsysteem is goed te combineren met GPS. Deze systemen zullen in de toekomst een belangrijke rol spelen bij het efficiënt toedienen van minerale meststoffen;
 • GPS: tegenwoordig kunnen vrijwel alle nieuwe strooiers aangesloten worden op de gangbare GPS systemen. Denk bij aanschaf van een strooier goed na welke systemen u op termijn en in de toekomst wilt gebruiken;
 • Kantstrooien: de meeste strooiers zijn voorzien van een systeem om perceelkanten nauwkeurig te strooien. De afgelopen jaren werden er door fabrikanten diverse systemen op de markt gebracht. Belangrijk hierbij is dat de bediening eenvoudig is en er bij voorkeur geen demontage- en montagehandelingen nodig zijn;
 • Trekhefvermogen: let bij het aanschaffen van een strooier dat de trekker die gebruikt wordt bij het strooien voldoende hefvermogen heeft. Het gewicht van de strooier met meststoffen is hierbij bepalend.

Aandachtspunten tweedehands strooier

Bij aanschaf van een tweedehands strooier zijn er extra zaken waar gelet op moet worden:

 • Strooischijven en schoepen: controleer in hoeverre de schoepen versleten zijn. Hoe korter de schoep, hoe kleiner de werkbreedte;
 • Lagers: bij een gebruikte strooier dienen de lagers van de schijven vrij van speling te zijn;
 • Handleiding: controleer of de handleiding aanwezig is. Is dit niet het geval, dan is het belangrijk om na te gaan of de handleiding op internet te verkrijgen is;
 • Onderdelen en accessoires: zorg altijd dat de benodigde onderdelen en accessoires bij de machines geleverd worden. Denk hierbij aan schijven en schoepen maar ook accessoires die nodig zijn bij kantstrooien;
 • Strooitabellen: controleer of de strooitabellen beschikbaar en up-to-date zijn;
 • Strooiertest: na aankoop van een strooier is het aan te raden een strooiertest uit te voeren. ​

Bron
Blanken, Middelkoop, Ouweltjes, Remmelink, & Wemmenhove, Handboek melkveehouderij, 2012.
Berg, 2013.
Broek, Kunstmeststrooiers: afstelling is alles, 2008.

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting