Deel

Organische meststoffen

Optimaliseren van bodemgezondheid en meststoffen voor volgend seizoen op zandgronden

Met de meeste teelten die tegen het einde lopen en de groenbemesters in de grond is het goed om eens te evalueren waar en wat er dit jaar goed is gegaan en waar voor komend jaar kansen liggen. Wat betreft de bemesting op zand is het najaar geen hele gebruikelijke tijd om Kali of fosfaat houdende meststoffen toe te dienen.

Wel is het nu het moment om na te gaan denken over bekalking en op welke percelen en in welke hoeveelheid dit dan zal moeten gebeuren. De goedkoopste manier hiervoor is het aanvoeren van Betacal. Realiseer je wel dat er relatief veel fosfaat mee komt met deze meststof die 100% meetelt voor je wettelijke fosfaatruimte op uw bedrijf. De fosfaat komt voor bijna 100% wel vrij in de teelt. De kaligift met schuimaarde is zeer beperkt en vereist indien gewenst nog een aanvullende kalibemesting. Houd met de bekalking ook rekening met de Magnesiumtoestand van uw perceel, mocht deze laag zijn dan kan u ook in plaats van betacal kiezen voor een andere kalkmeststof met magnesium. Dit is vaak een goedkopere oplossing als losse magnesium meststoffen zoals kieseriet.

Zandgrond

Op dit moment zien we op zand dat veel mensen de groenbemesters na de niet winterteelten vlot en goed hebben kunnen zaaien, de laatste weken is hierin een kleine rem gekomen omdat het weer iets is verslechterd. Vanaf nu is het wel zaak om te zorgen dat de groenbemesters die vroeg gezaaid zijn en al ver ontwikkeld zijn geen zaad maken. Hiervan zul je komend jaar last hebben in de onkruidbestrijding mocht dit voorkomen. Om dit te voorkomen kun je de groenbemesters maaien of klepelen.

Dierlijke meststoffen

Nu het iets rustiger wordt is het ook tijd om te gaan kijken welke dierlijke meststoffen voor komend jaar nodig zijn en voor handen zijn. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar welke eisen je stelt aan de meststof. Wil je bijvoorbeeld snelwerkende stikstof dan zul je bijvoorbeeld met een digitaat beter uit de voeten kunnen als wanneer je een langer werkende stikstof zoekt die tot later in het seizoen zijn stikstof vrijgeeft bijvoorbeeld een rundveemest. Vaak zullen mensen met een mestopslag toch kiezen voor een combinatie van beiden om zo tot een ideale mestmix te komen. Vaak ligt afhankelijk van de fosfaatruimte de ideale mix rond 6N-2P-6K hiermee kan een groot gedeelte van de behoeften van een gewas worden gevuld. Wanneer dit dan een combi is van verschillende mestsoorten met ene goede balans in kort en langwerkend zorgt dit voor een goede en lange beschikbaarheid van de belangrijke nutriënten.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting