Deel

Kalkmeststoffen

Optimale Kalkbemesting: Overwegingen voor een Effectieve pH-verhoging

Op dit moment zijn veel percelen te nat om te bekalken, toch is het van belang al wel na te denken welke percelen op een later moment in aanmerking komen. Wees kritisch in uw keuzes in de wetenschap dat er nu nog minder tijd beschikbaar zal zijn voor een voldoende pH-effect.

Voor kalk geldt dat het een bepaalde aanvangswerking heeft; een vroege kalkbemesting zal meer effect hebben op het verhogen van de pH dan een latere voorjaarsgift. Voor de keuze van de kalk zijn er een aantal opties. De eerste en goedkoopste is vaak Betacal. Wanneer er suikerbieten worden verbouwd, dan is de teler verplicht een hoeveelheid af te nemen van de suikerfabriek. Hiermee is al een behoorlijk deel van de kalkbehoefte in te vullen. Een nadeel van Betacal is dat er ook mineralen meekomen die meetellen voor de aanvoerruimte.
Andere opties zijn het aankopen van kalksoorten zoals Ankal of Limkal. In de keuze ligt vaak een afhankelijk opgesloten met de loonwerker die de kalk zal gaan verstrooien.

De effectiviteit van kalkmeststoffen wordt aangeduid met de Neutraliserende Waarde (NW); de neutraliserende waarde van Betacal is 17, die van Ankal of Limkal 50. Kalk moet ook goed worden ingewerkt omdat kalk zelf in de grond nauwelijks verplaatst; betere menging geeft snellere werking. De benodigde hoeveelheid kalk is op zand afhankelijk van het organischestofgehalte en varieert van 167 kg NW (Neutraliserende Waarde) tot 215 NW per 0,1 pH. Raadpleeg hiervoor het grondonderzoek. Natuurkalken hebben zoals gezegd een NW van circa 50%. Hiervan is daarom 2x die hoeveelheid nodig. Betacal Flow (schuimaarde) heeft een NW van 17%. Hiervan is daarom 6x de benodigde hoeveelheid NW nodig. Over het algemeen wordt aangenomen dat een bodem maximaal 2500 kilo Neutraliserende Waarde kan aannemen om de pH te verhogen. Nu de tijd tussen bekalken en zaaien/poten door de omstandigheden korter wordt, zal dit niet gehaald worden en daardoor het pH-effect kleiner zal zijn.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting