Deel

Kalkmeststoffen

De neutraliserende waarde van kalkmeststoffen

Kalkmeststoffen worden in de landbouw vaak ingezet om verzuring van de bodem tegen te gaan. Om de mate waarin verschillende kalkmeststoffen de bodem neutraliseren te kunnen vergelijken, is er een vaste maat aangeduid: de neutraliserende waarde.

De zuurgraad neutraliseren
De mate waarin kalkmeststoffen de pH van de grond verhogen, ofwel de zuurgraad van de grond neutraliseert, wordt aangeduid met de neutraliserende waarde (nw). Voorheen werd hiervoor ook het begrip ‘zuurbindende waarde’ (zbw) gebruikt. Hoe hoger de neutraliserende waarde, des te lager is de benodigde hoeveelheid kalk voor hetzelfde effect op de pH.

De diverse kalkmeststoffen op de markt verschillen sterk van elkaar wat de neutraliserende waarde betreft. Het is daarom een belangrijk aandachtspunt bij het kiezen van de juiste kalkmeststof.

Neutraliserende waarde berekenen
De nw is het getal dat aangeeft hoeveel milliliters 0,357 molair zoutzuur (HCl) worden geneutraliseerd door 1 gram van de kalkmeststof. Voor deze zuurneutraliserende werking is geen calcium nodig, maar een negatief geladen ion (O2-, CO32- of SiO32-) in de kalk. Deze zogeheten anionen kunnen een positief H+-proton elimineren en dat leidt tot een verhoging van de pH.

De neutraliserende waarde (nw) van een kalkmeststof is als volgt te berekenen:

(CaCO3-gehalte * 0,56) + (MgCO3-gehalte * 0,67) of (CaO-gehalte * 1) + (MgO-gehalte * 1,4)

Eén nw staat daarbij gelijk aan 1 kg CaO.

Bronnen
Braekman, P., Debussche, B. & Rombouts, G. (2014). Praktijkgids bemesting: meststoffen en groenbedekkers. Departement Landbouw en Visserij, België. ​

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting