Deel

Kalkmeststoffen

De reactiviteit van koolzure kalkmeststoffen

De werkingssnelheid van kalkmeststoffen, ook wel de reactiviteit genoemd, wordt door verschillende factoren bepaald. Onder meer de fijnheid, hardheid, het magnesiumgehalte en de verdeling van de meststof door de bouwvoor beïnvloeden de reactiviteit van kalkmeststoffen.

Invloeden op reactiviteit
Hoe hoger de reactiviteit van een kalkmeststof, des te sneller treedt er effect op in de bodem na het toedienen. De reactiviteit wordt onder andere beïnvloed door de fijnheid, de hardheid, het magnesiumgehalte en de verdeling van de kalkmeststof door de bouwvoor.

  • De reactiviteit van een fijne kalkmeststof is groter dan eenzelfde meststof die grover is;
  • Een zachte kalkmeststof werkt sneller dan een kalkmeststof uit een harder kalkgesteente;
  • Des te hoger het magnesiumgehalte van de meststof, des te langzamer de reactiviteit;
  • Een betere menging van de kalkmeststof door de bouwvoor zorgt voor een hogere reactiviteit.

Meting van de reactiviteit
Een aantal jaren geleden is er in Duitsland een inmiddels Europees erkende methode ontwikkeld, waarin alle bepalende factoren in één reactiviteitswaarde worden weergegeven. Dit is de zogenaamde Sauerbeckmethode. Hierbij geeft de reactiviteit aan hoeveel neutraliserende waarde (nw, vroeger zbw) in tien minuten tot werking komt.

Reactiviteit van de bekendste kalkmeststoffen
In onderstaande tabel wordt de reactiviteit weergegeven van verschillende koolzure kalkmeststoffen, met en zonder magnesium. De percentages zijn afkomstig van reactiviteitsbepalingen volgens de Sauerbeckmethode door LUFA Bonn. ​

De reactiviteit of omzetting van koolzure kalkmeststoffen (uitgedrukt in %)
Kalkmeststof Minuten
0

2

4

6

8

10
Emkal07386949698
Limkal 05878859093
Dolokal06277808486
Dolokal Extra04860636667
Borgakal04557596163
Dolokal Supra02128323638
Miramag0813192429

Het is duidelijk dat de kalkmeststoffen met een hoog magnesiumgehalte (Dolokal Supra en Miramag) een lagere reactiviteit hebben. Het duurt langer voordat deze kalkmeststoffen volledig tot werking zijn gekomen.

Bronnen
Sibelco 
Worp, H. van de, Koning, A. de & Herstel, H. (1987) De reactiviteit van koolzure kalkmeststoffen. RIKILT.  

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting