Deel

Hoofdelementen

Extra aandacht voor Nmin-monster na ‘droge’ winter

​Als er in de herfst- en wintermaanden relatief weinig neerslag is gevallen, dan is het advies om voor stikstofkritische teelten (bijv. aardappelen met een laag OWG of suikerbieten) te overwegen een Nmin-monster te laten nemen. De meest gangbare periode hiervoor is vanaf medio februari tot medio maart.​ 

Als er sprake is geweest van een relatief droge herfst en winter, dan zal er in deze periode ook nauwelijks stikstof en andere negatief geladen ionen (o.a. SO3-) zijn uitgespoeld. ​Ter illustratie bijvoorbeeld de situatie begin 2017 op de proefboerderijg in Westmaas. Hier was vanaf 1 september 2016 tot 1 januari 2017 totaal bijna 188 mm neerslag gevallen; de laagste hoeveelheid sinds de start van de registratie in 1974 (zie grafiek). ​​​​Gemiddeld viel er in de afgelopen 20 jaar in die betreffende periode 340 mm. Door dit negatieve neerslagoverschot was begin januari op dat moment naar verwachting de N-voorraad, hoger dan normaal. Dit gold vooral voor de percelen waarop het voorafgaande najaar mest en/of een groenbemester was ingezet. Het advies voor een Nmin-monster wordt nog eens versterkt doordat er maar 30% kans (periode 1974-2016) is dat een najaar met lagere gemiddelde neerslag wordt gevolgd door een voorjaar met een meer dan gemiddelde neerslag in de periode 1 januari – 1 mei. Uiteraard is deze kansberekening gebaseerd op regionale gegevens, maar heeft inmiddels ook wel landelijke trekjes gekregen.

 

 

 

 

 

 

​​Bron: Delphy, OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting