Deel

Meststoffen

Nmin-bemonstering: meten = weten!

De meeste gewassen hebben een N-richtlijn met daarin een verrekening voor de hoeveelheid stikstof (Nmin) die na de winter in het voorjaar (februari-maart) nog aanwezig c.q. beschikbaar is. Zeker nu de N duurder is dan in voorgaande seizoenen, is elke besparing meegenomen en is het dus nog belangrijker deze hoeveelheid Nmin te weten. Laat daarom de komende periode (februari-maart) een Nmin-bemonstering uitvoeren. Bijkomend voordeel is dat een meer op de omstandigheden afgestemde N-gift minder gevoelig voor is verliezen.

Na een relatief droge winter is er normaal gesproken meer N in het (bewortelbare) profiel aanwezig dan na een natte winter. Als we kijken naar de afgelopen maanden, dan heeft het Zuidwesten vooral door een natte septembermaand een bovengemiddelde neerslag (ca. +30 mm/mnd tot en met 31 december). Flevoland en Noord-Nederland zitten in de periode 1 september – 31 december ongeveer op een gemiddeld neerslagniveau (in vergelijking met dezelfde maanden in de periode 1991-2020). Mede door een natte novembermaand is Noord-Holland in de periode 1 september- 31 december circa 15 mm/mnd natter dan gemiddeld.
Is het winterseizoen in een bepaalde regio erg nat verlopen, dan zal er waarschijnlijk niet veel N meer in het bewortelbare profiel aanwezig zijn. Is er sprake van een gemiddelde hoeveelheid neerslag of is er nog organische mest in de nazomer toegepast, dan geeft een Nmin bemonstering in februari-maart inzicht in de hoeveelheid N dat moet worden gegeven.

Meststoffenkeuze versus emissie
Om meer grip op de bodem-N te krijgen stimuleert de overheid vanggewassen. Daarnaast zal de komende jaren steeds meer aandacht komen voor de gasvormige emissie naar de lucht van meststoffen. KAS is een meststof waaruit nauwelijks N vervluchtigt. Ureumhoudende meststoffen zijn veel gevoeliger, met name bij toepassing op kalkhoudende gronden. Deze meststoffen moeten direct in contact komen met vochtige grond om de N vast te leggen. Het volvelds toepassen van Urean op droge grond is veel gevoeliger voor emissie dan bijvoorbeeld een rijentoepassing in de grond.
Het is nodig om de N-gift beter af te stemmen op de behoefte. Ga niet uit van de standaard N-gebruiksnormen. Als het ons niet lukt om de N-verliezen te verlagen, dan is de kans groot dat de normen steeds strenger worden.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting