Deel

Meststoffen

Grondbemonstering naar voren halen?

Velen zijn nog druk bezig met de afronding van het huidige teeltseizoen; bieten rooien, ploegen, wintertarwe zaaien. De focus zal nog niet direct op volgend jaar liggen. Toch kan het in een aantal gevallen gunstig zijn om toch al wat vooruit te kijken en dan met name op het vlak van bemesting. De beste basis voor het uitvoeren van een optimale bemesting komend teeltseizoen is natuurlijk een recent grondonderzoek. Het landbouwkundig advies is elk perceel eens in de vier jaar te laten analyseren, soms is dit zelf verplicht. Kijk welke percelen de komende maanden moeten worden bemonsterd.

Komende 2-3 maanden beste tijdstip voor steken grondmonster
Grondonderzoek kost uiteraard geld, maar de kosten wegen normaal gesproken ruimschoots op tegen de voordelen die zijn te behalen met een op de analyse afgestemde nauwkeurige bemesting. Het is zelfs in geval van een achterliggende periode met op sommige plaatsen veel neerslag te overwegen een grondonderzoek naar voren te halen, ook al is het perceel er op basis van de onderzoek cyclus nog niet aan toe. Dit geldt vooral voor die percelen waarop komend jaar ‘duurdere’ teelten als aardappelen en bieten gepland staan. Is er sprake geweest van veel neerslag, dan is het niet te verwachten dat de fosfaatcijfers veel zijn veranderd. Wel kunnen de waarden van kali, magnesium en sporenelementen gemakkelijk meer dan normaal gedaald zijn.
De komende periode (najaar) is de beste tijd voor het steken van een monster. Op basis van de analysecijfers kan dan op korte termijn nog worden bekalkt en/of is h​​et mogelijk vroegtijdig in het voorjaar (februari) extra kali aan te vullen. Houd er rekening mee dat een grondmonster minimaal 6 weken na een vaste mestgift of compostaanwending wordt genomen. Deze restrictie is voor de komende periode waarschijnlijk minder relevant, maar komt wel weer in beeld als de bemonstering wordt doorgeschoven richting voorjaar. Plan tijdig zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting