Deel

Kalkmeststoffen

De bekendste calciummeststoffen

Naast kalkmeststoffen zijn er verschillende andere producten om calcium aan de bodem of het gewas toe te dienen. In sommige gevallen kunnen dergelijke producten, die vaak voortkomen uit reststromen, meerwaarde bieden ten opzichte van de reguliere kalkmeststoffen. Het is wel van belang dat de producten zuiver zijn en een constante samenstelling hebben voor een optimaal resultaat. In dit artikel zijn de meest gebruikte calciummeststoffen, die werken via de bodem, beschreven.

Betacal
Betacal, beter bekend als schuimaarde, is een kalkachtige meststof die afkomstig is uit de suikerindustrie. Schuimaarde of Betacal ontstaat bij de zuivering van het diffusie sap uit suikerbieten door ongebluste kalk (CaO) toe te voegen. Door het aanwezige water slaan calciumcarbonaatkristallen (CaCO3) neer, waaraan andere stoffen zich hebben gehecht. De af gefiltreerde neerslag wordt gewassen met water, waarbij schuimaarde overblijft.

Vanwege de calciumcarbonaat, welke ook in kalkmeststoffen aanwezig is, werkt schuimaarde als meststof pH-verhogend. Daarom wordt deze tot de kalkmeststoffen gerekend. Maar schuimaarde voegt, in tegenstelling tot de meeste andere kalkmeststoffen, ook organische stof, stikstof én fosfaat toe aan de grond. Hierdoor telt schuimaarde mee bij de mestruimteberekening.

Gips
Gips is een vochtig product dat rijk is aan calcium in een sulfaatvorm (CaSO4). Gips heeft daardoor geen invloed op de pH, maar wel op de CEC van de bodem (klei-humuscomplex). Op neutrale gronden (pH rond de 7) is een verhoging van de pH vaak niet wenselijk omdat de opname van nutriënten daardoor kan worden verslechterd. Afhankelijk van de calciumtoestand, zie hiervoor de bodemanalyse, of de structuur kan er echter behoefte zijn aan extra calcium. Dit doet zich voornamelijk voor op kleigronden. Op deze gronden heeft het gebruik van gips dezelfde voordelen als die van kalk, namelijk een betere, rullere structuur, waardoor de waterinfiltratie verbetert en de slempgevoeligheid afneemt. Daarnaast komt er bij het gebruik van gips veel zwavel vrij voor het gewas.

Brandkalk
Brandkalk is een goed in water oplosbare calciummeststof, die bestaat uit calciumoxide (CaO) en veel magnesium kan bevatten (tot 35% MgO). Brandkalk bevat geen andere mineralen. Met brandkalk wordt de hoeveelheid vrij beschikbare calcium en de hoeveelheid magnesium in de bouwvoor verhoogd. Het verschil tussen kalk en brandkalk is dat brandkalk de pH slechts tijdelijk en in lichte mate verhoogt. Door een verhoging van de hoeveelheid calciumcarbonaat (CaCO3) wordt de bewerkbaarheid en de CEC van de bodem verbeterd. Brandkalk wordt vooral gebruikt op zeer zware kleigronden om de structuur te verbeteren.

PRP-Sol
PRP-Sol is calciummeststof op basis van magnesiumcarbonaat. Door verhitting wordt een deel van de magnesium vervangen door minerale zouten en sporenelementen. De elementen die worden toegevoegd zijn bedoeld om micro-organismen in de bodem te voeden. Het product heeft invloed op
de pH van de bodem, maar wordt niet tot kalkmeststoffen gerekend wordt. Het stimuleren van de microflora in de bodem heeft als doel de bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur te verbeteren.

Bronnen 
Paauw, J., Balen, D. van, Haan, J. de, Haas, M. de, Draai, H. van der & Bussink, D. (2010). Effecten bodem- en structuurverbeteraars. NMI & PPO-agv 
Malda, J. (2005) De invloed van gips op de structuur van kleigronden en de interne kwaliteit van consumptieaardappelen. Altic ​

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting