Deel

Meststoffen

Bemonsteringsdiepte fosfaatdifferentiatie bouwland aangepast

Vanaf 1 maart (t/m 15 mei) kan er weer worden aangemeld voor de fosfaatdifferentiatie. Nieuw dit jaar is dat een bouwlandbemonstering moet plaatsvinden op een diepte van 0-25 cm (in plaats van 0-10 cm). Voor grasland is deze eis niet veranderd; hier blijft de bemonsteringsdiepte 0-10 cm. Bemonstering is noodzakelijk als beschikbare analyserapporten ouder zijn dan 16 mei 2018.

Bij fosfaatdifferentiatie mag er op percelen met een arme, lage, neutrale of ruime fosfaattoestand mag meer fosfaat worden gebruikt. Deze toestand moet volgens een specifiek protocol zijn bepaald door een geaccrediteerd laboratorium en staat beschreven in een analyserapport. Om voor de fosfaatdifferentiatieregeling in aanmerking te komen is een juiste en tijdige aanmelding in de Gecombineerde Opgave noodzakelijk. Wanneer je hieraan niet voldoet, dan mag je geen gebruik maken van de extra ruimte en heeft dit gevolgen voor o.a. de gebruiksnormen, verwerkingsplicht en grondgebondenheid. Extra fosfaat mag alleen gegeven worden met kunstmest, dierlijke mest en organische mest. Als er sprake is van derogatie, dan mag er volgens de voorwaarden bij die regeling geen fosfaat uit kunstmest worden gebruikt.

Voor alle ins en outs van de regeling, zie RVO.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting