Deel

Bodem

Heb geduld met grondbewerking ná de oogst

Behoud van een goede structuur is een van de pijlers onder goed bodembeheer. Een goede structuur betekent een goede onderlinge binding van minerale gronddelen en organische stof. De structuur kan echter ook te los zijn. Wat heeft dit voor gevolgen?

Zeker bij relatief vroeg vrijkomende percelen (tafelaardappelen, pootgoed) wordt nogal eens gekozen voor de inzet van ijzer om na de oogstwerkzaamheden de bovengrond vlak te rijden. De klus geklaard, sporen van transport zijn niet meer zichtbaar. Helaas is er in de bovengrond dan wel een onsamenhangend geheel ontstaan dat bij neerslag als een spons water blijft vasthouden. Vooral als er sprake is van een ploegzool en/of een lichte zavelgrond (8-17,5% lutum) is dat funest. Voorlopig kun je dan niet meer op het perceel terecht. Laat je daarom niet verleiden en wacht met grondbewerking totdat er gelijk een wintergewas wordt ingezaaid of dat er kan worden geploegd.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting