Deel

Gras

Zwavel bemestingsproeven op grasland

Gebrek aan zwavel kan leiden tot aanzienlijke opbrengstderving op grasland. Uit veldproeven op (lichte) zandgrond in de periode 1998-2002 is een zeer duidelijk effect geconstateerd van zwavelbemesting.
De toediening van ongeveer 20 kg S met een blend van meststoffen 24 N + 6 S gaf gemiddeld een meeropbrengst van 500 kg droge stof per ha. In 2002 was het effect veel groter. De gift was verdeeld over de eerste en tweede snede

Resultaten zwavel bemesting proeven DSM Agro/ Altic 2002 op twee locaties zandgrond
Snede Drogestof opbrengst (kgds) Meeropbrengst 
Geen zwavel Wel zwavel met 24 N + 6 S 
Eerste32583730+ 472 kg
Tweede26793066+ 387 kg
Derde20452519+ 474 kg
Totaal + 1333 kgds/ha 
Resultaten veldproeven NMI/DSM Agro 2000 op twee locaties Midden-Nederland
Snede Drogestof opbrengst (kgds) Meeropbrengst 
Geen zwavel Wel zwavel met 24 N + 6 S 
Eerste33663353-13 kg
Tweede33323652+ 320 kg
Derde28923038+ 146 kg
Vierde26762713+ 37 kg
Totaal + 543 kgds/ha 
Resultaten veldproeven NMI/DSM Agro 1999 op twee locaties
Snede Drogestof opbrengst (kgds) Meeropbrengst 
Geen zwavel Wel zwavel met 24 N + 6 S
Eerste47684688- 80 kg
Tweede34503647+ 197 kg
Derde30333267+ 234 kg
Vierde19052019+ 114 kg
Totaal + 463 kgds/ha 
Resultaten veldproeven NMI 1998 op drie locaties
Snede Drogestof opbrengst (kgds) Meeropbrengst 
Geen zwavel Wel zwavel 
Eerste32303316+ 86 kg
Tweede31643263+ 99 kg
Derde30283202+ 174 kg
Vierde30813207+ 126 kg
Vijfde24542511+ 57 kg
Totaal + 572 kgds/ha 

NMI = Nutriënten Management Instituut te Wageningen
Altic = Onderzoekslaboratorium te Dronten.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting